Shiri - English


z


zannavelid.zalla negcolostrum
žahiladjyoung
zalla negfr. var.za negid. ofzanavelnegmilkncolostrum
zamanantimeid.nikʼalajla zamanain the Tsarist eraid.har zamana
žanazandead body
*zangideophcomp.zangbikʼʷižto ringid.zang ba̰qˤižto ring a bell
zang ba̰qˤižid. of*zangba̰qˤižto hit1vintrring a bell2vintrphonedudil zang dṵrqˁṵlda ucːišːu, het iχna sa̰qʼˤṵnni cawi šːilicːiI am calling my brother, he is coming to the village now.Shiri-DB 94
zangbikʼʷižcomp. of*zangbikʼʷiž 2to soundvipfv intrring
žaqapl.žaqninboar
ža̰rpl.ža̰rmižṵrinwillow
žatːapl.žatninswallowmore freq. in comp.id.ħa̰žla žatːaswallow
zija1pl.zijmingadfly
zija2adjthin (person)comp.zijabiχʷižto go bad
zijabiχʷižcomp. ofzija2thinbiχʷiž1 1to becomevintrgo bad
zijaratArab.nZiyarah, in Islam a pilgrimage to sites associated with holy people.
zimizalapl.zimizlinant
*žiqʼˤideophcomp.žiqʼˤbikʼʷižto squeak
žiqʼˤbikʼʷižcomp. of*žiqʼˤbikʼʷiž 2to soundvintr ipfvsqueak (of door)
ziripl.zirminstar
zizepl.zizninraspberryziznaja(to go) for raspberry
zupl.zuminname
žuhutʼpl.žuhutʼiPers.nJewid.žuhutʼ waχːižto defecate
žuhutʼ waχːižid. ofžuhutʼJewbaχːiž1to feedvwho: ERGdefecateeuphcol
zulapl.zulminsieve

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >